S K Y T E L

Loading

ВЕБ МЕССЕЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Хувь хэрэглэгч, албан байгууллагын мэдээлэл сурталчилгааг хормын дотор хамгийн олон хэрэглэгчдэд мессеж хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээ юм.

Телемаркетинг үйлчилгээ
Мессэж судалгаа

Судалгаа болон санал асуулгыг зөвхөн скайтелийн сүлжээнд мессеж ашиглан хүссэн хэрэглэгчдээ нас, хүйс, байршил, дугаарлалт, үйлчилгээгээр нь ангилан авах боломжтой үйлчилгээ юм.

Мессеж маркетинг

Хувь хэрэглэгч, албан байгууллагын мэдээлэл сурталчилгааг хормын дотор хамгийн олон хэрэглэгчдэд мессеж хэлбэрээр хүргэх үйлчилгээ юм.

Voicesms Broadcast үйлчилгээ гэж юу вэ?

Voicesms Broadcast- нь үүрэн болон суурин сүлжээний дугаарт захиалагчийн бэлдсэн зар сурталчилгааны дуут мессежийг хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээ юм.

Бизнес дуудлага

Тухайн байгууллагын ажилтнууд болон зорилтот хэрэглэгчид рүү залгасан хүн бүрд ердийн дуудлагын оронд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний товч танилцуулга, баярын мэндчилгээ, уриа үг зэргийг утасны дуудлагын оронд байршуулах боломжтой үйлчилгээ юм.

Лавлах утасны үйлчилгээ

Мэргэжлийн болон харилцааны ур чадвартай операторууд гаднаас ирэх дуудлага бүрд хариу өгч, хэрэглэгчтэй шууд харилцах үйлчилгээ юм. IPCC төхөөрөмж, Оператор гэсэн хосолсон хэлбэрээр үйлчилгээг цогцоор нь ашиглах боломжтой.

Утсаар сурталчилгаа хийх

Тухайн байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг Мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран зөвхөн зорилтот хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээ юм.

Утсаар судалгаа авах үйлчилгээ

Танай байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, сэтгэл ханамж, санал гомдол гэх мэт төрөл бүрийн судалгаа, санал асуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд санал асуулга авах боломжтой үйлчилгээ юм.